מדיניות האיכות, הבטיחות, הבריאות והסביבה

מדיניות קבוצת מודוטק
 
קבוצת מודוטק רואה עצמה כמובילה בתחומי פעילויות אלו:
מודוטק ; הספקה, התקנה, הפעלה, אחזקה ושירות של ; מערכות מינון לטיפול ואנליזה במים ובשפכים, מדידות ספיקה ומפלס, ציוד למערכות כוח וחום, לדוודים ולמגדלי קירור וציוד מעבדה.
מודוטק טכנולוגיות מים ; תכנון, הספקה והקמה של מערכות וטכנולוגיות לטיפול במים ושפכים, מכלולי מדידה לבקרת תהליכים, מינון ומדידת ספיקה.
מודוטק מערכות מתקדמות ; תכנון, בנייה ואספקת מערכות קומפלט למינון, בקרת תהליכים, דיגום, מערכות ספיקה ומפלס למערכות מינון, שפכים וגז.
 
 ולשם כך מחויבת ל:
  • עמידה בדרישות הלקוח ומתן שירות איכותי לכל צרכי הלקוח במכלול פעילויותיה.
  • הטמעת מערכת ניהול משולבת לניהול איכות, בטיחות ובריאות בתעסוקה, ואיכות הסביבה לפי תקני 9001ISO, 14001ISO, 45001ISO והקצאת משאבים לעמידה בדרישות מערכת זו וכן לעמידה בדרישות החוק, ודרישות בעלי העניין של הקבוצה.
  • שמירה על רמה גבוהה של שרות ללקוח, שמירה על הסביבה וצמצום ההשפעה עליה, שמירה על בטיחות ובריאות העובדים.
  • יישום ושיפור של מערכת ניהול האיכות, איכות הסביבה, בטיחות וגיהות בעבודה.
  • הצבת מטרות ויעדים מדידים ככל הניתן ובקרתם מידי שנה.
  • שיפור מתמיד באיכות השירות באמצעות מערך הציוד, כשירות העובדים וסביבת העבודה בתכנון שנתי ורב שנתי.
  • מחוייבות ההנהלה ליצור תרבות של איכות, הגנה על הסביבה, שמירה על בריאות ובטיחות העובדים, שיתוף והתייעצות עם העובדים,  ולטפח את ההזדהות והגאווה של עובדיה תוך יצירת מקום עבודה באווירה בה כולם משתתפים בהצלחת הקבוצה.
  • מחוייבות ליישום בקרות על הסיכונים הקיימים על פי סידרי עדיפויות ומדרג הפחתת סיכוני בטיחות בתעסוקה.

דילוג לתוכן