מדיניות האיכות, הבטיחות, הבריאות והסביבה

קבוצת מודוטק בע”מ, מאמצות בזאת את התקנים הבאים אשר ינחו אותה להבטחת איכות מוצריה, שביעות רצון לקוחותיה, שמירה על משאבי הסביבה ועל בטיחות עובדיה.
תקן לניהול מערכת האיכות הכללית של הארגון 9000:2015 ISO
תקן לשמירה על איכות הסביבה 14001 ISO
תקן לניהול הבטיחות ובריאות בתעסוקה 45001 ISO
וזאת במטרה לספק ללקוחותיה שירות מקצועי ואיכותי בתחומי שיווק ומתן שירות למכשור אנליטי לבקרת תהליכים תעשייתיים ולמערכות מינון וטיפול במים, וזאת תוך הקפדה על כללי בטיחות ואיכות הסביבה הנהוגים בחברות.
קבוצת מודוטק בע”מ חותרת ושואפת למצוינות ומקצועיות בכל תחומי פעילויותיה תוך שמירה על יחסים הוגנים עם הלקוחות לטווח ארוך.
קבוצת מודוטק בע”מ רואה בשביעות רצון הלקוח חשיבות עליונה להצלחתה ולקיומה, ועושה הכול על מנת לעמוד בדרישותיו וציפיותיו.
קבוצת מודוטק בע”מ רואה במשאב האנושי את הנכס החשוב ביותר להגשמת יעדי החברה. הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לפעול בכל תחומי העיסוק, תוך מזעור סיכונים עסקיים, סיכונים בטיחותיים וסביבתיים לעובדי החברה ללקוחותיה ולכלל הציבור (כולל סיכוני בריאות בתעסוקה / בריאות העובדים).
קבוצת מודוטק בע”מ מחויבת לשמירת שלום העובדים, ומניעת פגיעה בעובדים ובבריאותם, ותנקוט בגישה של מניעה יזומה למזעור גורמי הסיכון בתחום הבטיחות וזיהום הסביבה עד לרמה קבילה כולל יישום בקרות, טיפול במפגעי בטיחות, בריאות בתעסוקה, בזבוז משאבים וסביבה וזאת תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד התייעצות ושיתוף עם עובדים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית ובפעילות למען הסביבה, באמצעות הדרכות, שיחות שוטפות, דלת פתוחה להנהלה ועוד.
קבוצת מודוטק בע”מ מבקרת באופן מתמיד את איכות השירות ואת האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה לשם יצירת הליך שיפור מתמיד, הדן בשיפור המערכת המשולבת והן בביצועיה.
קבוצת מודוטק ומודקון מערכות בע”מ מקצות את מירב המשאבים הנדרשים לאספקת שירות איכותי, תוך עמידה בכלל דרישות עפ”י דין ודרישות אחרות.

דילוג לתוכן