מדי כלור

מדידות הכלור  (Chlorine ) מדי כלור חופשי Free Chlorine)) או  כללי(Total Chlorine ) בשיטה אמפרומטרית (Amperometric) ובשיטה קלורימטרית (Colorimetric).

  • בקרת כלור רציפה במי שתייה ,מינון וחיטוי מי שתייה .
  • חיטוי והכלרה של שפכים במכוני טיהור שפכים.
  • בקר הכולל יציאה אנלוגית כולל תצוגה והתרעות ותקשורות שונות .
  • אנו מבצעים גם מערכות הכלרה שלמות למינון והכלרה למיניהן.

שדה / שטח

מדי כלור ניידים לבדיקת כלור חופשי\כללי בשטח .

דילוג לתוכן