מדי מוליכות

מדידות מוליכות:

  • מדי מוליכות למשק המים ,השפכים והתעשייה.
  • גששי מוליכות רגילים ואינדוקטיביים לאמינות גבוהה.
  • גששי מוליכות לדודי קיטור ולמוליכות נמוכה ( ULTRA PURE WATER)
  • גששים עם גשש טמפרטורה פנימי לקיזוז ומדידה מדויקת.
  • מגוון חומרי מבנה לעבודה בתנאים קשים \ חומצות וכדומה.
  • בקר מוליכות עם יציאה אנלוגית כולל תצוגה והתרעות ותקשורות שונות .
  • מגוון מתאמים להתקנה בצנרת \ במיכל \ בור שפכים וכד..

מעבדתי

מדי מוליכות המתאימים למעבדה וכוללים מעמד לאלקטרודות ותמיסות כיול.

שדה/שטח

מדי מוליכות המתאימים לבדיקות שטח עם אורכי כבל שונים וחיבור למד נייד עם סוללות

דילוג לתוכן