מדי עכירות/מוצקים מרחפים

מדידות עכירות\מוצקים מרחפים למשק המים ,השפכים והתעשייה. מתוצרת חברת HACH העולמית לפי הסוגים הבאים:

  • מדי עכירות רציפים מסוג לייזר עם דיוק ורזולוציה גבוהה .
  • מדי מוצקים עד 500 גרם\ליטר ומדידה אופטית כולל מגב מובנה לניקוי אוטומטי.
  • מגוון חומרי מבנה לעבודה בתנאים קשים .
  • בקר הכולל יציאה אנלוגית כולל תצוגה והתרעות ותקשורות שונות .
  • מגוון מתאמים להתקנה בצנרת \ במיכל \ בור שפכים וכד..

מעבדתי

מדי עכירות מעבדתיים מסוג לייזר או נורת טונגסטן או LED המתאימים למעבדה .

  • מד עכירות נייד עם סוללות לבדיקת עכירות בשטח.
  • מד מוצקים ועכירות נייד עם סוללות וגשש המיועד לטבילה 
דילוג לתוכן