מדי Ph

מדידות ORP\ PH הבאים:

  • מדי PH \ ORP רציפים למשק המים ,השפכים והתעשייה כולל בקרה חכמה לתיקון PH.
  • גששי PH דיפרנציאליים (Differential) לעבודה בתנאים קשים כולל פיצוי רציף שמפחית את הצורך בכיולים וחסינות גבוהה לרעשים חשמליים.
  • גששים עם גשש טמפרטורה פנימי לקיזוז ומדידה מדויקת.
  • בקרי PH\ORP עם יציאה אנלוגית כולל תצוגה והתרעות ותקשורות שונות .
  • מגוון חומרי מבנה לעבודה בתנאים קשים \ חומצות וכדומה
  • מגוון מתאמים להתקנה בצנרת \ במיכל \ בור שפכים וכד..

מעבדתי

מדי PH \ORP המתאימים למעבדה וכוללים מעמד לאלקטרודות ותמיסות כיול.

שדה/שטח

מדי PH \ORP המתאימים לבדיקות שטח עם אורכי כבל שונים וחיבור למד נייד עם סוללות .

דילוג לתוכן