ספקטרופוטומטרים / קולורימטרים

ספקטרופוטומטרים מתוצרת HACH לבדיקות ואנליזות מים,שפכים וחומרים הומוגניים.

  • מכשירים מעבדתיים מדגם3900  DRבתחום הנראה( (VISובאורך גל של 320-1100 ננומטר .
  • מכשירים מעבדתיים מדגם 6000  DRבתחום ה UV ובאורך גל של 1100-190 ננומטר . UV-VIS
  • ספקטרופוטומטר לבדיקות צבע LICO עם יותר מ 25 סקלות צבע.
  • קיטים מוכנים לבדיקות שונות כגון :אמוניה,חנקן,זרחן,COD,TOC,כלורידים,מתכות בדגימה,כלור,קשיות ועוד….

שדה/שטח

• ספקטרופוטומטר נייד עם סוללות נטענות מסוג 1900 DR לבדיקה בשטח.

דילוג לתוכן